เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ

Computer Technology and Information Management for Society and Economics
2,740 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศต่อสังคม และเศรษฐกิจ, ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์, จรรยาบรรณและข้อควรระวังในการใช้คอมพิวเตอร์, ประเภทของคอมพิวเตอร์, การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ, ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์อุบัติใหม่, เทคโนโลยีคลาวด์และแอปพลิเคชันบนคลาวด์, แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายบทบาทและยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศต่อสังคมได้
    2. สามารถตระหนักถึงความปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีได้
    3. สามารถจำแนกและอธิบายประเภท การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ได้
    4. สามารถประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันบนคลาวด์ แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมและเศรษฐกิจได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
63 Students
13 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ”