เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารหมัก

Biotechnology and Fermented Food
2,405 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารหมัก จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักและ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอาหารหมัก บทบาทของจุลินทรีย์ต่อกระบวนการหมักอาหาร อาหารหมักจากสัตว์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาหารหมักจากธัญพืช อาหารหมักจากผักและผลไม้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน อาหารหมัก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการหมักและอาหารหมัก
  2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์
  3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากธัญพืช
  4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารหมักจากผักและผลไม้
  5. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอาหารหมัก

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
7 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารหมัก”