คำอธิบายรายวิชา

ในสถานประกอบการจะมีระบบไฟฟ้าที่ต่างจากระบบไฟฟ้าในอยู่อาศัย ซึ่งจะมีอุปกรณ์และวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างออกไป สถานประกอบการจึงให้ความสำคัญในการวางมาตรการออกแบบระบบสำหรับการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงจากระบบไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากการใช้งานระบบ รายวิชานี้จะประกอบด้วยแนวทางในการบำรุงรักษา กระบวนการทดสอบ การวิเคราะห์สาเหตุ และกระบวนการจัดเตรียมความปลอดภัยสำหรับการบำรุงรักษา

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสถานประกอบการได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของสถานประกอบการได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษะของปัญหาจากความเสียหายของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสถานประกอบการได้
    4. ผู้เรียนสามารถออกแบบการแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสถานประกอบการได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
5 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีซ่อมบำรุงโรงงาน”