เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

Information technology and Communication for education
4,869 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือการเรียนรู้ การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกลและรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
    2. ผู้เรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้
    3. ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
233 Students
23 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา”