เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบ

Technology Hardware and System Software
10,421 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ รวมไปถึงการซ่อม บำรุงและดูแลรักษาให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  63 Students
  8 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบ”