เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น 2

Basic Thai Traditional Pharmacy 2
0 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

ประเภทของรสยาสมุนไพร การใช้รสยาสมุนไพร ความสัมพันธ์ของรสยาสมุนไพรกับธาตุเจ้าเรือน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของฤทธิ์ยากับรสยาสมุนไพรได้
    2. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการใช้รสยาที่เหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น 2”