เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง (Pharmacotherapy in Chronic Kidney disease)

4,793 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การดูแลและการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หลักการการชะลอการเสื่อมของไต หลักการใช้ยาในการควบคุมความดันโลหิต รวมถึงการดูแลรักษาภาวะโลหิตจาง การขาดสมดุลของกระดูกและแร่ธาตุ และภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ทราบถึงสถานการณ์ ลักษณะของโรคไตเรื้อรัง รวมถึงเกณฑ์การวินิจฉัย ระดับความรุนแรง
  2. ทราบถึงอาการและอาการแสดง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การคำนวณอัตราการกรองของไต การประเมินผู้ป่วย และหลักการการชะลอการก้าวหน้าของโรคอการก้าวหน้าของโรค
  3. สามารถดูแลการใช้ยาในการควบคุมความดันโลหิตในผู้ที่โรคไตเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม
  4. สามารถดูแลการใช้ยาในภาวะโลหิตจาง และการควบคุมภาวะการขาดสมดุลของกระดูกและแร่ธาตุในผู้ที่โรคไตเรื้อรังได้อย่างเหมาะสมรคไตเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม
  5. สามารถดูแลการใช้ยาในการควบคุมภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงในผู้ที่โรคไตเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง (Pharmacotherapy in Chronic Kidney disease)”