การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน

Inflight Service Learning (According to the Occupation Standard and Professional Qualifications framework)
5,325 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทบาทหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีความรู้เรื่องอากาศยาน ชนิดของอากาศยาน และส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆของอากาศยาน อธิบายถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในเที่ยวบิน อธิบายขั้นตอนการดูแลความปลอดภัยและการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในเที่ยวบิน มีความรู้และเรียงลำดับขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆๆด้ มีความรู้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน สามารถบอกหลักการของการปฐมพยาบาลขั้นต้น และสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย บทบาทหน้าที่ กระบวนการดำเนินงานในการให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการดำเนินงานด้านการดูแลความปลอดภัยในงานบริการบนเครื่องบิน
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการตรวจเช็คและเลือกใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและเลือกใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการให้บริการบนเครื่องบินและ สามารถอธิบายขั้นตอนในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในเที่ยวบินได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศรีปทุม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
59 Students
7 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน”