เวชกรรมไทยเบื้องต้น 2 : ทฤษฎีการกําเนิดมนุษย์และโรคไข้ตามคัมภีร์ตักศิลา

Thai Traditional Therapy 2 : Prathomjinda’s Birth Theory and Fever in Takasila Scripture
0 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการของการกําเนิดมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์ ตามคัมภีร์ปฐมจินดา โรคไข้ตามคัมภีร์ตักศิลา และ เปรียบเทียบทฤษฎีโรคทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ปัจจุบัน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายการกําเนิดมนุษย์
    2. อธิบายการการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์ตามคัมภีร์ปฐมจินดา
    3. อธิบายโรคไข้ตามคัมภีร์ตักศิลา
    4. เปรียบเทียบทฤษฎีโรคทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ปัจจุบัน

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เวชกรรมไทยเบื้องต้น 2 : ทฤษฎีการกําเนิดมนุษย์และโรคไข้ตามคัมภีร์ตักศิลา”