เส้นสายใยรัก ผ้าทอหันทราย

Hun Sai’s Hand-woven Fabric
543 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกทักษะการออกแบบลายผ้าหันทราย ขั้นตอนการทำเส้นยืนและเส้นพุ่ง ขั้นตอนการทอผ้าหันทราย การเก็บรักษาผ้าทอหันทราย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายประวัติความเป็นมาและวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้าหันทรายได้
  2. อธิบายการออกแบบลายผ้าหันทรายได้
  3. อธิบายขั้นตอนการทำเส้นยืนและเส้นพุ่งได้
  4. อธิบายขั้นตอนการทอผ้าหันทรายได้
  5. อธิบายวิธีการเก็บรักษาผ้าทอหันทรายได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
6 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เส้นสายใยรัก ผ้าทอหันทราย”