แอปพลิเคชันสำหรับคนรุ่นใหม่

Applications for the new generation
0 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ประเภท ความสำคัญของแอปพลิเคชัน วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันและ การทำงานในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับประเภทงาน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายความหมาย ประเภท และความสำคัญของแอปพลิเคชันได้
    2. ยกตัวอย่างแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
    3. อธิบายวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้
    4. เลือกและประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับงานได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “แอปพลิเคชันสำหรับคนรุ่นใหม่”