โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

Computer Program
4,697 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช้งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานได้
  2. ใช้โปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมตารางคำนวณได้
  3. ใช้โปรแกรมนำเสนองานได้
  4. ใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลได้
  5. ใช้โปรแกรมผลิตงานมัลติมีเดียได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
6 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป”