โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน

Computer Program for Office Work
0 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางงาน และโปรแกรมนำเสนองานเพื่องาน สำนักงาน ในเรื่องการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การแสดงผลด้วยแผนภูมิ รวมไปถึงการออกแบบ งานนำเสนอ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนอธิบายการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสำนักงานและระบบสำนักงานอัตโนมัติได้
    2. ผู้เรียนอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำกับสำนักงานได้
    3. ผู้เรียนอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณกับงานสำนักงานได้
    4. ผู้เรียนอธิบายวิธีการใช้โปรแกรมนำเสนองานกับงานสำนักงานได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน”