โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Python Programming for Scientific Computations)

Python Programming for Scientific Computations
2,805 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

การใช้งานโปรแกรม Python ขั้นพื้นฐาน Package ที่สำคัญของ Python การใช้ Numpy ในการคำนวณพีชคณิตเชิงเส้น การใช้ Scipy ในการจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การพลอตกราฟ โดยใช้ Matplotlib การคำนวณเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ Sympy

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถคำนวณเลขคณิตพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Python ได้
  2. ผู้เรียนสามารถคำนวณพีชคณิตเชิงเส้นโดยใช้ Numpy ได้
  3. ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้ Scipy ได้
  4. ผู้เรียนสามารถพลอต กราฟ และแสดงข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้ Matplotlib ได้
  5. ผู้เรียนสามารถคำนวณโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ Sympy ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Python Programming for Scientific Computations)”