โยคะเพื่อสุขภาพ

Yoga for Health
963 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะ หลักการ เทคนิค และประโยชน์ ของการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะอาสนะ ปราณายามะและการผ่อนคลาย แนวทางในการนำโยคะไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ แนวทางการฝึกปฏิบัติโยคะพื้นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
  2. อธิบายหลักการ เทคนิคการส่งเสริมสุขภาพด้วยโยคะอาสนะ และประโยชน์ของโยคะอาสนะได้ถูกต้อง
  3. อธิบายหลักการและเทคนิค ปราณายามะและการผ่อนคลายในการส่งเสริมสุขภาพได้ถูกต้อง
  4. อธิบายแนวทางในการนำโยคะไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้ถูกต้อง
  5. ฝึกปฏิบัติโยคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้ถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
169 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “โยคะเพื่อสุขภาพ”