คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาการเริ่มต้นธุรกิจของ SME เป็นวิชาพื้นฐานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ แนวคิดพื้นฐานในการสร้างธุรกิจ การจัดการองค์กรและการบริหารคน การออกแบบธุรกิจ-ผลิตภัณฑ์-บริการ การตลาดและการสร้างแบรนด์ การเงิน การบัญชีและการจัดการระบบภาษี การดำเนินการเพื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การลงทุนและการระดมทุน เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การวัดผลการดำเนินทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการเริ่มต้นธุรกิจได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ”